NAV-historik

Här kan du hitta historik för NAV-kurser. Välj en fond i rutan nedan. Ange därefter en önskad tidsperiod och tryck på visa. I listan som visas hittar du NAV-kurser för den valda perioden. Du har även möjlighet att ladda ner listan till en excel-fil eller skriva ut.


NAV står för nettoandelsvärde (på engelska net asset value). Värdet på en fondandel beräknas som fondens alla tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnader dividerat med antalet andelar. Normalt värderas fondens innehav och andelsvärdet räknas om varje börsdag.

Välj en fond för att fortsätta