Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Mercer Global Small Cap Equity M-4 EUR

Aktiefond, Global, Aktiv, Små bolag, Mix

The investment objective of the Fund is to seek long term growth of capital and income

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World Small Cap NR EUR 100%

Registreringsland

Ireland

Fondförmögenhet (2024-06-28)

8 935,70 MSEK

Fondens startdatum

2011-05-10

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

IE00B5VK3156

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

4 255,23 SEK

Fondbolag

Mercer Global Investments Management Ltd

Förvaltare

Not Disclosed

Per 2024-05-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

ITUnipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamento
USJefferies Financial Group Inc
BREmbraer SA
USUnum Group
PTBanco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split
USInnospec Inc
USMGIC Investment Corp
USPayable/Receivable USD
USUS DOLLAR
USCBIZ Inc

Totalt: 1168 innehav

Bransch

Industi
Finans
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Hälsovård
Dagligvaror
Material
Energi
Kommunikationstjänster
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag

97,40% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål