Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Arctic Nordic Equities A SEK

Aktiefond, Norden, Aktiv, Tillväxt

Fondens investeringsmål är att öka värdet på din investering genom att huvudsakligen investera i aktier som är noterade eller handlas på marknader i Norden. Fonden kommer inte att ha ett specifikt bransch- eller sektorfokus. Målet är att minst 80 % av fondens substansvärde ska investeras i aktier i Norden och/eller finansiella derivatinstrument baserade på nordiska aktier och bestå av en portfölj med 30 till 70 positioner.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel: -

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

VINX Benchmark Cap NR NOK

Registreringsland

Ireland

Fondförmögenhet (2024-01-31)

1 139,78 MSEK

Fondens startdatum

2018-08-31

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

IE00BFXR7L26

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-22)

1 270,79 SEK

Fondbolag

Arctic Asset Management AS

Förvaltare

Ole Dahl

Per 2023-12-31

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

DKNovo Nordisk A/S Class B
SEElekta AB Class B
SEInvestor AB Class B
SEBravida Holding AB
NOSchibsted ASA Class B
Cash And Equivalents
NOAker BP ASA
FIHuhtamäki Oyj
FIUPM-Kymmene Oyj
SEEpiroc AB Share B

Totalt: 39 innehav

Bransch

Industi
Dagligvaror
Hälsovård
Finans
Material
Kommunikationstjänster
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Energi

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Små mixbolag
Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Små tillväxtbolag
Stora värdebolag
Små värdebolag
Medelstora värdebolag

96,25% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål