Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Investor SEK (Hedged) Accumulation

Aktiefond, Emerging Markets, Aktiv

Fonden tillämpar ett SRI-filter (Socially Responsible Investing) på en aktivt förvaltad portfölj med tillväxtmarknadsobligationer med taktiska allokeringar i lokala valutor och instrument. Fonden kommer att investera i värdepapper som inte utesluts i rådgivarens etiska utgallringsprocess för socialt ansvarstagande. Denna kan utesluta företag som ägnar sig åt oetisk verksamhet som till exempel korruption eller frågor som rör mänskliga rättigheter, eller som tillverkar vapen och tobaksprodukter.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR 100%

Registreringsland

Ireland

Fondförmögenhet (2024-06-28)

30 538,16 MSEK

Fondens startdatum

2014-02-06

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

IE00BGDW5876

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

105,79 SEK

Fondbolag

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Förvaltare

Javier Romo

Per 2024-03-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

Aktier

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
EUROPEAN MONETARY UNION EURO Purchased
EUROPEAN MONETARY UNION EURO Sold
US5 Year Treasury Note Future June 24
US10 Year Treasury Note Future June 24
USRFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH Receive
USRFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y LCH Pay
GBRFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH Receive
GBRFR GBP SONIO/4.00000 09/18/24-5Y LCH Pay
USRFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y LCH Receive

Totalt: 1040 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

BB

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 3 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål