Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund A2 EUR

Aktiefond, Europa, Aktiv, Små bolag

Investeringsmålet för Pan European Smaller Companies Fund är att uppnå en långsiktig ökning av kapitalet genom att placera minst två tredjedelar av tillgångarna i europeiska bolag vars börsvärde i allmänhet är bland de lägsta 25 % på den aktuella marknaden.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI Europe Small Cap NR EUR 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-30)

12 539,86 MSEK

Fondens startdatum

1993-08-27

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU0046217351

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

897,29 SEK

Fondbolag

Janus Henderson Investors

Förvaltare

Ollie Beckett

Per 2024-05-31

Region

Europa
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Capital Cash-Gbp-Bnp Paribas/Luxembourg
NLVan Lanschot Kempen NV NLDR
NLTKH Group NV NLDR
GBIG Group Holdings PLC
DESUESS MicroTec SE
GBCrest Nicholson Holdings PLC
NLFugro NV
DEKSB SE & Co KGaA Participating Preferred
FRMersen SA
DEStroeer SE & Co KGaA

Totalt: 137 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Finans
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Material
Energi
Hälsovård
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag

90,19% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Nej
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål