Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

Fonden investerar globalt i aktier, lån och kortfristiga värdepapper, för både företag och statliga emittenter, utan några fastställda gränsvärden. Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 70% av de totala tillgångarna i värdepapper i företag och statliga emittenter.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-01-31)

152 065,56 MSEK

Fondens startdatum

1997-01-03

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0072462426

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-23)

772,60 SEK

Fondbolag

BlackRock (Luxembourg) SA

Förvaltare

Rick Rieder

Per 2023-10-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Afrika
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Usd Cash(Committed)
USMicrosoft Corp
USUnited States Treasury Notes 5%
USUnited States Treasury Notes 4.125%
DEGermany (Federal Republic Of) 2.3%
USApple Inc
USUnited States Treasury Notes 0.625%
USAlphabet Inc Class C
USUnited States Treasury Notes 4%
USAmazon.com Inc

Totalt: 2028 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Industi
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Energi
Övrigt
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag

53,85% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
6
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål