Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Värde, Energi/Råvaror

Fonden investerar i globala företag som har en betydande del av sin verksamhet inom prospektering efter olje- och gasfyndigheter, oljefält, produktion och distribution av energi. Fonden investerar, ur ett globalt perspektiv, i såväl små, medelstora samt stora bolag. Normalt har fonden 40-60 innehav.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 6

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 2 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World Energy 30%buffer 10/40 NR USD

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2023-12-29)

28 879,48 MSEK

Fondens startdatum

2001-04-06

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0122376428

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-23)

247,70 SEK

Fondbolag

BlackRock (Luxembourg) SA

Förvaltare

Alastair Bishop

Per 2023-10-31

Region

Nordamerika
Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

GBShell PLC
USConocoPhillips
USExxon Mobil Corp
USChevron Corp
FRTotalEnergies SE
USMarathon Petroleum Corp
GBBP PLC
USCheniere Energy Inc
USEOG Resources Inc
CACanadian Natural Resources Ltd

Totalt: 807 innehav

Bransch

Energi

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag

98,95% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 6

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
6
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 2 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål