Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund A USD

Aktiefond, Emerging Markets, Aktiv, Stora bolag, Mix

Mål Att öka andelarnas värde på lång sikt genom att värdet på investeringarna ökar. Värdepappersportföljen Fonden investerar huvudsakligen i en diversifierad portfölj bestående av aktier i företag på tillväxtmarknaderna. Fonden kan använda derivat i säkringssyfte och för en effektiv portföljförvaltning.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI EM NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

3 050,09 MSEK

Fondens startdatum

2004-10-26

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0133084623

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

275,61 SEK

Fondbolag

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Förvaltare

Eric Moffett

Per 2024-06-30

Region

Asien
Sydamerika
Europa
Afrika
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
KRSamsung Electronics Co Ltd
CNTencent Holdings Ltd
INReliance Industries Ltd
CNYum China Holdings Inc
INKotak Mahindra Bank Ltd
TWMediaTek Inc
INInfosys Ltd
IDPT Bank Central Asia Tbk
CNPDD Holdings Inc ADR

Totalt: 110 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Hälsovård
Industi
Energi
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag

93,71% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål