Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

LPX50 Listed Private Equity Index 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

4 135,82 MSEK

Fondens startdatum

2004-09-06

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0196152861

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

4 385,66 SEK

Fondbolag

Partners Group AG

Förvaltare

Benjamin Lorenz

Per 2023-08-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Afrika

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USKKR & Co Inc Ordinary Shares
GB3i Group Ord
USBlackstone Inc
CHPartners Group Holding AG
GBIntermediate Capital Group PLC
USApollo Global Management Inc Class A
USAres Management Corp Ordinary Shares - Class A
GBHgCapital Trust Ord
SEEQT AB Ordinary Shares
USOaktree Specialty Lending Corp

Totalt: 32 innehav

Bransch

Finans
Hälsovård
Kommunikationstjänster
Industi
Informationsteknik
Material
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Dagligvaror

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Medelstora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag

79,55% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 5 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål