Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

Fondens målsättning är att ge investerarna full tillgång till de bästa idéerna från vår forskning, där valet av aktier starkt fokuserar enbart på de företag som våra analytiker har identifierat som företag som med stor sannolikhet kommer att ha de allra bästa förutsättningarna för stark vinsttillväxt. Fonden är idealisk för investerare som letar efter globala aktier med högre risknivå, eller för investerare som vill dra fördel av de betydande investeringsmöjligheter som finns i globala aktier som återhämtar värde efter en nedgång.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

73 689,77 MSEK

Fondens startdatum

2005-03-31

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU0210534227

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

721,71 SEK

Fondbolag

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Förvaltare

Timothy Woodhouse

Per 2024-05-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USMicrosoft Corp
USAmazon.com Inc
USNVIDIA Corp
USApple Inc
USMastercard Inc Class A
USMeta Platforms Inc Class A
USCME Group Inc Class A
USExxon Mobil Corp
FRLvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
CHNestle SA

Totalt: 166 innehav

Bransch

Informationsteknik
Sällanköpsvaror
Finans
Hälsovård
Industi
Dagligvaror
Energi
Övrigt
Sammhällsservice
Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag

98,09% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål