Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-USD

Aktiefond, Asien, Aktiv, Stora bolag, Mix

Målet för fonden är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom diversifierade innehav i bolag som anses befinna sig i "specialla situationer" i Asien, exklusive Japan. Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond och aktieurvalet styr marknadsfördelningen. Fondens kärna består av företag av god kvalitet med attraktiva börskurser. Fonden innehåller både tillväxt- och värdebolag.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-30)

21 687,29 MSEK

Fondens startdatum

2006-09-25

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0261950983

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-24)

297,85 SEK

Fondbolag

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Förvaltare

Teera Chanpongsang

Per 2024-05-31

Region

Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
KRSamsung Electronics Co Ltd
CNTencent Holdings Ltd
HKAIA Group Ltd
INHDFC Bank Ltd
INICICI Bank Ltd
CNAlibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
INAxis Bank Ltd
TWMediaTek Inc
IDPT Bank Central Asia Tbk

Totalt: 186 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Industi
Material
Hälsovård
Fastigheter

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Medelstora värdebolag

91,35% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål