Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Jupiter Financial Innovation Class L USD Acc

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix, Finans

Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt, huvudsakligen genom investeringar i aktier i den finansiella sektorn på en internationell basis.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI ACWI/Financials GR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

492,41 MSEK

Fondens startdatum

2007-07-10

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0262307720

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

165,20 SEK

Fondbolag

Jupiter Asset Management International S.A.

Förvaltare

Guy de Blonay

Per 2024-03-31

Region

Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Us Dollar
Us Dollar
European Union Euro
KZKaspi.kz JSC ADS
BRNu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
GBIntermediate Capital Group PLC
Pound Sterling
Pound Sterling
CHSwissquote Group Holding SA
European Union Euro

Totalt: 97 innehav

Bransch

Finans
Informationsteknik
Sällanköpsvaror

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Små värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag

75,44% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
6
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål