Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc

Aktiefond, Global, Aktiv, Värde, Fastigheter/Infrastruktur

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

S&P Global Infrastructure TR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

6 004,58 MSEK

Fondens startdatum

2006-10-23

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU0263854829

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

3 375,34 SEK

Fondbolag

Partners Group AG

Förvaltare

Not Disclosed

Per 2023-08-31

Region

Nordamerika
Europa
Oceanien
Sydamerika
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

ESCellnex Telecom SA
FRVinci SA
USAmerican Tower Corp
USAmerican Water Works Co Inc
ESAena SME SA
USUnion Pacific Corp
ITTerna SpA
USCrown Castle Inc
GBNational Grid PLC
USRepublic Services Inc

Totalt: 37 innehav

Bransch

Industi
Sammhällsservice
Fastigheter
Energi

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag

96,13% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål