Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

Aktiefond, Asien, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Fonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i företag med huvudsaklig verksamhet förlagd till Asien och Fjärran Östern (med undantag för Japan).

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

3 957,45 MSEK

Fondens startdatum

2008-01-28

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0266341212

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

177,12 SEK

Fondbolag

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Förvaltare

Anh Lu

Per 2024-06-30

Region

Asien
Europa
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
KRSamsung Electronics Co Ltd
CNTencent Holdings Ltd
SGDBS Group Holdings Ltd
IDPT Bank Central Asia Tbk
INReliance Industries Ltd
INAxis Bank Ltd
INICICI Bank Ltd
TWMediaTek Inc
INInfosys Ltd ADR

Totalt: 82 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Kommunikationstjänster
Sällanköpsvaror
Industi
Fastigheter
Dagligvaror
Energi
Övrigt
Sammhällsservice

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag

93,54% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål