Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund A USD

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Värde, Energi/Råvaror

Fondens mål er att öka andelarnas värde på lång sikt genom att värdet på investeringarna ökar. Fonden investerar huvudsakligen i en brett diversifierad portfölj bestående av aktier i naturresurs- eller råvarurelaterade företag. Företagen kan ligga var som helst i världen, inklusive på tillväxtmarknaderna. Fonden kan använda derivat i säkringssyfte och för en effektiv portföljförvaltning.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World Slct Natural Resources NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

1 291,70 MSEK

Fondens startdatum

2007-11-05

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0272423673

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

113,47 SEK

Fondbolag

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Förvaltare

Shinwoo Kim

Per 2024-06-30

Region

Nordamerika
Europa
Oceanien
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USExxon Mobil Corp
USConocoPhillips
USLinde PLC
GBShell PLC
FRTotalEnergies SE
USChevron Corp
USWilliams Companies Inc
CACanadian Natural Resources Ltd
USEOG Resources Inc
USMarathon Petroleum Corp

Totalt: 100 innehav

Bransch

Energi
Material
Sammhällsservice
Industi
Sällanköpsvaror

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

98,45% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
6
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 3 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål