Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR

Aktiefond, Europa, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Fonden är aktivt förvaltad och investerar huvudsakligen i en diversifierad portfölj bestående av aktier i europeiska företag.Fonden kan använda derivat i säkringssyfte och för en effektiv portföljförvaltning.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI Europe NR EUR 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

1 050,67 MSEK

Fondens startdatum

2007-05-02

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU0285830955

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

229,28 SEK

Fondbolag

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Förvaltare

Tobias Mueller

Per 2024-06-30

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

DKNovo Nordisk A/S Class B
NLASML Holding NV
DESAP SE
GBAstraZeneca PLC
DESiemens AG
FRTotalEnergies SE
FRLvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
GBUnilever PLC
Cash
DEDeutsche Telekom AG

Totalt: 69 innehav

Bransch

Finans
Hälsovård
Informationsteknik
Industi
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Energi
Kommunikationstjänster
Övrigt
Sammhällsservice

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag

97,02% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål