Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - USD

Aktiefond, Emerging Markets, Aktiv, Stora bolag, Mix

Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i mindre bolag på tillväxtmarknader. Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras i aktier i små bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett tillväxtmarknadsland.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI EM Small NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

8 030,77 MSEK

Fondens startdatum

2007-11-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0318931358

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

202,35 SEK

Fondbolag

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Förvaltare

Amit Mehta

Per 2024-05-31

Region

Asien
Sydamerika
Europa
Afrika
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

TWAccton Technology Corp
TWAspeed Technology Inc
INSupreme Industries Ltd
ROBanca Transilvania SA
ZAClicks Group Ltd
TWEclat Textile Co Ltd
ZABid Corp Ltd
INMulti Commodity Exchange of India Ltd
CZKomercni Banka AS
MXRegional SA de Cv Class A

Totalt: 157 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Industi
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Hälsovård
Kommunikationstjänster
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Stora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag
Stora värdebolag

96,94% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 5 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål