Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt, Miljö

Den underliggande fonden inriktar sig mot företag över hela världen som är verksamma på marknader med miljöhänseende eller inom sektorer som alternativ energi, energiekonomi, vattenhantering och -rening, föroreningstillsyn och sophantering.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

21 247,50 MSEK

Fondens startdatum

2008-04-09

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU0347711466

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

3 682,39 SEK

Fondbolag

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Förvaltare

David Winborne

Per 2024-05-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USMicrosoft Corp
USLinde PLC
USWaste Management Inc
FRAir Liquide SA
FRSchneider Electric SE
USAgilent Technologies Inc
USRepublic Services Inc
USTexas Instruments Inc
USAmerican Water Works Co Inc
FRVeolia Environnement SA

Totalt: 55 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Material
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Sammhällsservice

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Stora värdebolag

98,88% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål