Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation USD

Aktiefond, Frontier Markets, Värde, Aktiv

Fondens mål är att generera kapitaltillväxt, främst, genom investeringar i aktier och aktierelaterade värdepapper inom Frontier Markets. Frontier Markets är de ”nya tillväxtmarknaderna” och är de länder som ingår i MSCI Frontier Markets. Över rullande 3-årsperioder siktar fonden på att nå en överavkastning om 2.5% per år gentemot sitt jämförelseindex, MSCI Frontier Markets. Detta genom att tillämpa en blanding av kvantitativ analys (top-down) med fundamental analys (bottom-up) som var och en för sig skall bidraga med 50% till överavkastningen. Den kvantitativa delen bygger på två egenutvecklade modeller och används för att identifiera de mest attraktiva länderna medans den fundamentala aktieanalysen drivs av lokala analytiker.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

6 555,90 MSEK

Fondens startdatum

2010-12-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0562313402

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

2 623,75 SEK

Fondbolag

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Förvaltare

Tom Wilson

Per 2024-03-31

Region

Asien
Europa
Afrika
Sydamerika
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

KZKaspi.kz JSC ADS
KZHalyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R
SINova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
VNVincom Retail JSC Ordinary Shares
VNFPT Corp
VNGemadept Corp
EGTalaat Moustafa Group Holding
AEEmaar Development PJSC Ordinary Shares
ROBanca Transilvania SA
VNMilitary Commercial Joint Stock Bank

Totalt: 385 innehav

Bransch

Finans
Fastigheter
Informationsteknik
Industi
Energi
Övrigt
Sammhällsservice
Material
Hälsovård
Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag

89,89% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
6
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 4 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål