Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

UBAM - Global High Yield Solution AHC SEK

Räntefond, Global, Aktiv, High Yield

Fonden erbjuder en likvid exponering mot high yield emittenter av företagsobligationer i Europa och USA. Ränterisken är låg eftersom durationen är mellan 0-2 år. Fonden ger investerare exponering mot 175 av de mest likvida emittenterna utanför investment grade segmentet. I denna andelsklass är valutarisken säkrad i förhållande till basvalutan USD.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

63 098,41 MSEK

Fondens startdatum

2016-11-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU0569862864

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-17)

1 257,45 SEK

Fondbolag

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Förvaltare

Philippe Graub

Per 2024-01-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
CDS/403659004 CDX NA HY SERIE 41 V2
CDS/399203538 CDX NA HY SERIE 41 V2
USUS 2 YEARS N /20243
USCDS/399305818 CDX NA HY SERIE 41 V2
CDS/389963717 CDX NA HY SERIE 41 V2
CDS/403513044 ITRAXX XOVER S40 V1 MKT
USCDS/399171470 ITRAXX XOVER S40 V1 MKT
CDS/388327954 ITRAXX XOVER S40 V1 MKT
CDS/388327739 ITRAXX XOVER S40 V1 MKT

Totalt: 71 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

-

Yield to maturity

Snittrating

B

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål