Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Norron Sicav Target R

Alternativa, Global, Aktiv, Tillväxt

Norron Target är en nordisk multistrategifond med ett absolut avkastningsmål. Målet över tid är att leverera en stabil avkastning om 5 procent till låg volatilitet och låg korrelation med den nordiska aktie- och räntemarknaden. På kort sikt kan dock avkastningen variera i förhållande till målet. Fonden förvaltas av hela förvaltarteamet inom olika delstrategier med kontinuerligt internt samarbete. Fonden beaktar hållbarhet i investeringsprocessen i enlighet med Norrons hållbarhetspolicy, och är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR. Det innebär att bolagen vi investerar i ska ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Norron investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Fonden tillämpar exkludering.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

1 014,86 MSEK

Fondens startdatum

2011-02-01

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU0580531472

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

143,74 SEK

Fondbolag

Norron AB

Förvaltare

Peter Werleus

Per 2024-06-30

Region

Europa
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEOMX Stockholm 30 Index Future July 24
Cash Offset
Sell Nok Sek 05/09/2024 Purchased
Sell Nok Sek 05/09/2024 Sold
Sell Eur Sek 22/08/2024 Purchased
Sell Eur Sek 22/08/2024 Sold
Goldman Sachs International Certif Gsiscv1s Idx Perpetual
Sell Eur Sek 05/09/2024 Purchased
Sell Eur Sek 05/09/2024 Sold
Hexagon AB CFD

Totalt: 279 innehav

Bransch

Industi
Finans
Hälsovård
Dagligvaror
Informationsteknik
Material
Fastigheter

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora mixbolag

25,45% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål