Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Norron Select R

Alternativa, Global, Aktiv, Mix

Norron Select har ett absolut avkastningsmål med ett riskintervall inom 5–15 procent. Målet är att över tid skapa liknande avkastning som ett nordiskt börsindex men till halva risken, och aktieexponeringen mellan -10–80 procent. Vi investerar i små, medelstora och stora nordiska bolag, har långa & korta innehav samt använder i stor utsträckning derivat för att bl. a skydda fonden vid kraftiga börsfall. Vi beaktar hållbarhet i investeringsprocessen enligt vår hållbarhetspolicy, och fonden är klassificerad som artikel 8 enligt SFDR. Det innebär att bolagen vi investerar i ska ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Norron investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Fonden tillämpar exkludering.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

193,34 MSEK

Fondens startdatum

2011-02-01

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU0580532280

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

212,19 SEK

Fondbolag

Norron AB

Förvaltare

Peter Werleus

Per 2024-06-30

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
SEOMX Stockholm 30 Index Future July 24
Sell Nok Sek 05/09/2024 Purchased
Sell Nok Sek 05/09/2024 Sold
Buy Eur Sek 23/08/2024 G8 Sold
Buy Eur Sek 23/08/2024 G8 Purchased
Sell Eur Sek 05/09/2024 Purchased
Sell Eur Sek 05/09/2024 Sold
Svenska Handelsbanken AB A CFD
SEHexagon AB Class B

Totalt: 184 innehav

Bransch

Informationsteknik
Hälsovård
Dagligvaror
Industi
Finans

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Små tillväxtbolag

36,16% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål