Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An SEK

Räntefond, Global, Aktiv, Mix, High Yield

Fonden investerar i en bred diversifierad portfölj på global basis bestående av företagsobligationer med hög avkastningsmöjligheter. Fonden försöker att uppnå en hög avkastning genom att investera i företag med låg kreditkvalité. Detta innebär också en något högre risk i jämfört med placeringar i högkvalitativa obligationer. Värdeförändringen för obligationerna kommer att kunna påverkas av företagens resultatutveckling. Max 10 procent av fonden kan investera i aktierelaterade placeringar och fonden kan också använda derivater.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

JPM Gbl High Yield 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

6 188,81 MSEK

Fondens startdatum

2012-06-26

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

LU0748329892

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

142,24 SEK

Fondbolag

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Förvaltare

Michael Della Vedova

Per 2024-06-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash
Cash
USPanther Escrow Issuer LLC / Panther Co-Issuer Inc. 7.125%
USRivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.3101%
Cash
USUKG Inc. 6.875%
USVenture Global LNG Inc. 8.375%
USCCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%
USOneMain Financial Corporation 9%
USCloud Software Group Inc. 9%

Totalt: 384 innehav

Bransch

Material
Hälsovård
Informationsteknik
Industi

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Små värdebolag
Små mixbolag
Stora värdebolag

0,72% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

Snittrating

B

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 4 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål