Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD

Aktiefond, Global, Aktiv, Mix, Fastigheter/Infrastruktur

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the equity securities of companies whose predominant economic activity is in the real estate sector. This may include residential and / or commercial real estate focused companies as well as real estate operating companies and real estate holding companies (for example, real estate investment trusts).

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

1 432,06 MSEK

Fondens startdatum

2013-02-25

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU0842063009

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

165,41 SEK

Fondbolag

BlackRock (Luxembourg) SA

Förvaltare

Mark Howard-Johnson

Per 2024-03-31

Region

Nordamerika
Asien
Europa
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USPrologis Inc
USExtra Space Storage Inc
USEquinix Inc
USWelltower Inc
HKD/USD Purchased
HKD/USD Purchased
USDigital Realty Trust Inc
USVICI Properties Inc Ordinary Shares
USAvalonBay Communities Inc
USAgree Realty Corp

Totalt: 904 innehav

Bransch

Fastigheter
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Industi

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag

95,97% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
6
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål