Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation

Aktiefond, Global, Aktiv, Mix, Miljö

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom att ha direkt eller indirekt exponering mot aktier emitterade av företag som bedriver sin verksamhet i vattensektorn och/eller relaterade sektorer, som väljs ut på grundval av deras praxis för hållbar utveckling (socialt ansvar och/eller miljöansvar och/eller bolagsstyrning) och kvaliteten på deras finansiella struktur och/eller potential för vinsttillväxt. Den kan investera i aktier på det kinesiska fastlandet förbehållna utländska investerare såsom kinesiska A-aktier som kan vara noterade på Stock Connect eller genom användning av en specifik licens som beviljats av de kinesiska myndigheterna.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR EUR 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

40 780,37 MSEK

Fondens startdatum

2015-07-17

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU1165135440

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

2 610,43 SEK

Fondbolag

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Förvaltare

Justin Winter

Per 2024-05-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USAmerican Water Works Co Inc
FRVeolia Environnement SA
GBSevern Trent PLC
USLinde PLC
USPentair PLC
USA.O. Smith Corp
GBUnited Utilities Group PLC Class A
NLAalberts NV
USFerguson PLC
USAdvanced Drainage Systems Inc

Totalt: 54 innehav

Bransch

Industi
Sammhällsservice
Material
Hälsovård
Informationsteknik

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Stora värdebolag

97,41% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål