Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Maj Invest Global Value Equities A EUR

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Värde

The Sub-Fund I’s investment objective is to seek to outperform the benchmark (MSCI World Index (Bloomberg ticker: NDDUWI)) including net dividend over a long term period. The Sub-Fund I is actively managed. The Sub-Fund I follows a value based approach, taking into consideration the market position and long-term fundamentals of a potential company prior to investment, based on the strategy of selecting companies that analysis indicates the market has undervalued.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

8 209,80 MSEK

Fondens startdatum

2018-02-21

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU1321539493

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-17)

1 810,79 SEK

Fondbolag

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Förvaltare

Ulrik Jensen

Per 2024-06-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USAmerican Express Co
USAlphabet Inc Class A
USThe Goldman Sachs Group Inc
JPSoftBank Group Corp
USThe Kroger Co
USHP Inc
USCSX Corp
USPackaging Corp of America
USAutoZone Inc
USLowe's Companies Inc

Totalt: 62 innehav

Bransch

Sällanköpsvaror
Finans
Informationsteknik
Kommunikationstjänster
Hälsovård
Industi
Dagligvaror
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag

99,55% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål