Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

Aktiefond, Europa, Aktiv, Mix

To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI Europe NR EUR 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

12 246,69 MSEK

Fondens startdatum

2016-12-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU1529808336

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

2 056,01 SEK

Fondbolag

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Förvaltare

Richard Webb

Per 2024-06-30

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Övrigt

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

DKNovo Nordisk A/S Class B
NLASML Holding NV
CHNestle SA
CHNovartis AG Registered Shares
GB3i Group Ord
GBAstraZeneca PLC
FRSchneider Electric SE
GBRELX PLC
DESAP SE
DEDeutsche Telekom AG

Totalt: 120 innehav

Bransch

Finans
Industi
Hälsovård
Informationsteknik
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Sammhällsservice
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag

95,54% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål