Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

Aktiefond, Europa, Aktiv, Mix

To provide long-term capital growth by investing primarily in European companies with positive E/S characteristics or companies that demonstrate improving E/S characteristics. Companies with positive E/S characteristics are those that the Investment Manager believes to have effective governance and superior management of environmental and social issues (sustainable characteristics).

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI Europe NR EUR

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-01-31)

10 475,61 MSEK

Fondens startdatum

2016-12-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU1529808336

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-23)

1 856,79 SEK

Fondbolag

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Förvaltare

Richard Webb

Per 2024-01-31

Region

Europa
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

DKNovo Nordisk A/S Class B
NLASML Holding NV
LUJPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)
CHNestle SA
CHNovartis AG Registered Shares
GBAstraZeneca PLC
GB3i Group Ord
GBRELX PLC
CHRoche Holding AG
DEMunchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG

Totalt: 98 innehav

Bransch

Finans
Industi
Hälsovård
Informationsteknik
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Kommunikationstjänster
Sammhällsservice
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag

93,52% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål