Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Wellington Climate Strategy Fund USD D Ac

Aktiefond, Global, Aktiv, Mix

Wellington Climate Strategy Fund är en global aktiefond som strävar efter långsiktig totalavkastning genom att främst investera i företag som investeringsförvaltaren anser tar itu med eller hjälper till att ta itu med miljömässig hållbarhet eller riskerna med klimatförändringar, genom produkter, tjänster eller kapital. Med hjälp av grundläggande bottom-up-analys fokuserar den på företag som kan kombinera miljöförvaltning med ekonomisk avkastning. Även om fonden inte är byggd utifrån något jämförelseindex kommer MSCI All Country World Index att fungera som referensindex.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

2 543,62 MSEK

Fondens startdatum

2018-11-07

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

USD

ISIN

LU1889107774

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

204,53 SEK

Fondbolag

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Förvaltare

Alan Hsu

Per 2024-05-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Fed Funds - 25bps 4.8200%
USTopBuild Corp
USAcuity Brands Inc
USCarlisle Companies Inc
CHChubb Ltd
USWaste Management Inc
USClean Harbors Inc
USWestinghouse Air Brake Technologies Corp
USThe AZEK Co Inc Class A
USPTC Inc

Totalt: 54 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Finans
Sammhällsservice
Material
Fastigheter
Sällanköpsvaror

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Stora värdebolag
Små värdebolag

94,64% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål