Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SKAGEN Kon-Tiki A

Aktiefond, Emerging Markets, Aktiv, Stora bolag, Värde

SKAGEN Kon-Tiki ska placera minst 50 % av fondens tillgångar på tillväxtmarknader, vilket innebär länder eller marknader som inte ingår i MSCI Developed Market Series. Fondens strävan är att hitta bolag av hög kvalitet till låg kurs, som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att minska risken strävar fonden efter att hålla en förnuftig branschbalans och en geografisk spridning.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI EM NR USD 100%

Registreringsland

Norway

Fondförmögenhet (2024-06-30)

15 562,06 MSEK

Fondens startdatum

2002-04-05

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

NOK

ISIN

NO0010140502

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

1 205,55 SEK

Fondbolag

Skagen Fonder

Förvaltare

Cathrine Gether

Per 2024-06-30

Region

Asien
Sydamerika
Europa
Afrika
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

CNCNOOC Ltd
CNPing An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
CNAlibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
KRLG Electronics Inc Participating Preferred
KRSamsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
NLProsus NV Ordinary Shares - Class N
ZANaspers Ltd Class N
TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
KRCosmax Inc
NOYara International ASA

Totalt: 83 innehav

Bransch

Finans
Informationsteknik
Sällanköpsvaror
Energi
Kommunikationstjänster
Material
Dagligvaror
Industi
Hälsovård
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora mixbolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag

90,61% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag
Kol
Kol

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål