Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Delphi Global A

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Delphi Global är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på börserna världen över. Genom en kombination av trend och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index. Portföljen består normalt av 40-60 medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI World Index NTR. Förvaltningsavgiften består av en fast del på 1,5 % och en symmetriskt varierande del som uppgår till +/- 1,5 %. Den totala förvaltningsavgiften kan inte bli högre än 3 % per år. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland internationella bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR USD 100%

Registreringsland

Norway

Fondförmögenhet (2024-06-30)

5 344,24 MSEK

Fondens startdatum

2006-05-23

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

NOK

ISIN

NO0010317282

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

7 425,14 SEK

Fondbolag

Storebrand Asset Management AS

Förvaltare

Tian Tollefsen

Per 2024-06-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USAlphabet Inc Class A
USAmazon.com Inc
USMeta Platforms Inc Class A
USMicrosoft Corp
USBroadcom Inc
USMcKesson Corp
USNVIDIA Corp
CNTencent Holdings Ltd
CAKinross Gold Corp
USNetflix Inc

Totalt: 62 innehav

Bransch

Informationsteknik
Kommunikationstjänster
Hälsovård
Industi
Finans
Energi
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Material
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag

91,77% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag
Kol
Kol

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål