Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Norge Fossilfri A

Aktiefond, Europa, Mix

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

OSEFX 100%

Registreringsland

Norway

Fondförmögenhet (2024-06-30)

2 422,92 MSEK

Fondens startdatum

2017-04-27

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

NOK

ISIN

NO0010788284

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

1 865,22 SEK

Fondbolag

Storebrand Asset Management AS

Förvaltare

Karin Busch

Per 2024-06-30

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

NODNB Bank ASA
Cash NOK
NOTelenor ASA
NOMowi ASA
NOOrkla ASA
NOStorebrand ASA
NONorsk Hydro ASA
NOSalMar ASA
NOSchibsted ASA Class A
NOBorregaard ASA

Totalt: 64 innehav

Bransch

Dagligvaror
Finans
Industi
Kommunikationstjänster
Material
Informationsteknik
Sammhällsservice
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

92,76% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag
Kol
Kol

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål