Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

ODIN Sverige C SEK

Aktiefond, Sverige, Aktiv, Tillväxt

Fonden investerar i svenska börsföretag, med fri fördelning mellan olika branscher och företag.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

NASDAQ OMX Stockholm Benchmark Cp GR SEK 100%

Registreringsland

Norway

Fondförmögenhet (2024-06-28)

15 890,72 MSEK

Fondens startdatum

2021-09-14

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

NO0010924764

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

10 311,75 SEK

Fondbolag

ODIN Fonder

Förvaltare

Peter Nygren

Per 2024-06-30

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEAtlas Copco AB Class B
GBAstraZeneca PLC
SEHexagon AB Class B
SENordnet AB (publ) Ordinary Shares
SEAvanza Bank Holding AB
SEEssity AB Class B
SEAddnode Group AB Class B
SEAssa Abloy AB Class B
CHABB Ltd
SESweco AB Class B

Totalt: 31 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Hälsovård
Finans
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Fastigheter
Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Stora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Små värdebolag

98,64% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål