Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Equal Opportunities A2

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI All Countries TR 100%

Registreringsland

Norway

Fondförmögenhet (2024-06-30)

85,40 MSEK

Fondens startdatum

2021-11-29

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

NO0011030215

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

1 008,94 SEK

Fondbolag

Storebrand Asset Management AS

Förvaltare

Ellen Grieg Andersen

Per 2024-06-30

Region

Nordamerika
Asien
Europa
Sydamerika
Afrika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USIntuit Inc
USBecton Dickinson & Co
USAmerican Tower Corp
USIntuitive Surgical Inc
BRMercadoLibre Inc
USPalo Alto Networks Inc
USCrowdStrike Holdings Inc Class A
USVisa Inc Class A
USOkta Inc Class A
USDuolingo Inc

Totalt: 72 innehav

Bransch

Hälsovård
Informationsteknik
Finans
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Industi

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag

92,30% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Ellen Andersen

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

Fondens undertema ”Edtech” bidrog negativt i maj. Duolingo, som var en av de största positiva bidragsgivarna under förra året, har haft en mer utmanade start på 2024. Enligt en bolagsrapport har tillväxten av ”dagliga aktiva användare” av bolagets tjänster minskat något. Det har även uppstått viss osäkerhet kring huruvida artificiell intelligens kan komma att ersätta inlärningsplattformar och appar. Duolingo har dock varit tidiga med att integrera artificiell intelligens i sina produkter och tjänster vilket har bidragit till att bolaget fortsatt har kunnat erbjuda attraktiva produkter till befintliga och nya kunder.

Makrokommentar

MercadoLibre levererade starka resultat under det första kvartalet 2024 med betydande tillväxt i e-handelssegmentet i Brasilien och Mexiko. Detta kompenserade för svagare resultat i Argentina. Bolaget är väl positionerat för att bibehålla sin position som den ledande aktören inom e-handel i Latinamerika.