Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Smart Cities A2

Aktiefond, Global, Aktiv, Mix, Miljö

Storebrand Smart Cities är en fossilfri aktiefond som investerar i internationella företag som enligt vår bedömning bidrar till att uppnå FNs hållbarhetsmål genom att lösa sociala och miljömässiga utmaningar relaterade till urbanisering. Fonden ger exponering mot företag som bidrar till god stadsplanering, sömlösa transportsystem, vattenförvaltning, energieffektiv infrastruktur och gröna byggnader som kan underlätta en hög livskvalitet med låga utsläpp. Fokus på funktionalitet och elektrifiering av transportsystem kommer att ge invånarna bättre reseupplevelser och hög luftkvalitet. Portföljen investeras i stort inom olika branscher och inom hela värdekedjan av lösningar kopplade till hållbara städer. Denna typ av foretag kännetecknas av höga förväntningar på framtida resultat, vilket medför hög risk för kursförändringar. Fonden har därför en större risk än breda globala aktiefonder.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI All Countries NET 100%

Registreringsland

Norway

Fondförmögenhet (2024-06-30)

212,74 MSEK

Fondens startdatum

2021-08-25

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

NO0011030355

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

1 223,13 SEK

Fondbolag

Storebrand Asset Management AS

Förvaltare

Sunniva Bratt Slette

Per 2024-06-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

JPNippon Telegraph & Telephone Corp
CNBYD Co Ltd Class H
USWatsco Inc Class A
USXylem Inc
USWestinghouse Air Brake Technologies Corp
USEcolab Inc
FRSchneider Electric SE
USHubbell Inc
USTrane Technologies PLC Class A
USJohnson Controls International PLC

Totalt: 69 innehav

Bransch

Industi
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Kommunikationstjänster
Informationsteknik
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Små mixbolag
Stora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

98,70% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Sunniva Bratt Slette

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

Fonden levererade en högre avkastning än sitt jämförelseindex, MSCI All Countries World Index, under månaden. Investeringstemat mobilitet bidrog positivt medan urban planering och vattenhantering bidrog negativt. Bland de bolag som bidrog mest positiv under månaden återfanns bland annat BYD, Wabtec, och Trane Technologies. Nippon Telegraph & Telephone, Advanced Drainage Systems och Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure var bland de bolag som utvecklades svagast under månaden.

Makrokommentar

I april lanserades “2024 Smart City Index” med pompa och ståt. Oslo kom på en utmärkt andraplats bland de 142 smarta städer globalt som utvärderades i indexet. Kriterier för att nå en hög poäng är riktade investeringar för hållbar urban utveckling, hantering av geografiska skillnader, främjande av inkluderande samhällen, och säkerställande att infrastruktur och teknologi är tillgänglig för befolkningen så att invånarnas livskvalitet ökar. De städer som erhöll de högsta poängen har även främjat allmänt tillgängliga grönområden, ett brett kulturutbud, samt arenor för att bygga sociala relationer. Zürich i Schweiz kom på första plats och Canberra i Australien hamnade på tredje plats i rankingen. CNBC noterade att inga nordamerikanska städer fanns med i topp 20 för första gången sedan listan började publiceras. (Källa: https://www.cnbc.com/2024/04/22/smart-city-index-2024-zurich-oslo-top-list-of-worlds-smartest-cities.html)