Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)

Aktiefond, USA, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men också i Kanada och Mexiko. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda och analyserade investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningen av en temafond är långsiktig och avsikten är att valda huvudteman ska gälla långsiktigt. Om ett huvudtema läggs till eller tas bort uppdateras denna informationsbroschyr och faktabladet så att gällande teman alltid framgår. Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag - i överlåtbara värdepapper utgivna av företag i USA, Kanada och Mexiko, - i fondandelar som placerar i ovan angivna överlåtbara värdepapper (totalt maximalt 10 % av fondförmögenheten), - i penningmarknadsinstrument, - i derivatinstrument, och - på konto i kreditinstitut.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Solactive ISS ESG Screened USA Index NTR

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

15 711,23 MSEK

Fondens startdatum

1989-04-28

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000355828

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-23)

2 130,35 SEK

Fondbolag

Handelsbanken Fonder AB

Förvaltare

Niklas Lundin

Per 2024-01-31

Region

Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USMicrosoft Corp
USAlphabet Inc Class A
USApple Inc
USNVIDIA Corp
USEli Lilly and Co
USBroadcom Inc
USMastercard Inc Class A
USUnitedHealth Group Inc
USThermo Fisher Scientific Inc
USIntuit Inc

Totalt: 72 innehav

Bransch

Informationsteknik
Hälsovård
Industi
Finans
Kommunikationstjänster
Sällanköpsvaror
Dagligvaror
Sammhällsservice
Fastigheter

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag

97,15% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål