Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Carnegie Sverigefond A

Aktiefond, Sverige, Aktiv, Mix

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets mest välskötta kvalitetsbolag. Vi investerar långsiktigt i bolag med hållbara verksamheter, beprövade affärsmodeller och starka balansräkningar.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Not Benchmarked

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

25 463,72 MSEK

Fondens startdatum

1987-01-08

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000429789

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-23)

4 448,93 SEK

Fondbolag

Carnegie Fonder AB

Förvaltare

Simon Blecher

Per 2024-01-31

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEInvestor AB Class B
SEVolvo AB Class B
SEAtlas Copco AB Class B
SEAssa Abloy AB Class B
SESandvik AB
SEEssity AB Class B
SELifco AB Class B
GBAstraZeneca PLC
SESkanska AB Class B
FINordea Bank Abp

Totalt: 36 innehav

Bransch

Industi
Finans
Hälsovård
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Informationsteknik
Material
Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

96,56% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)
Länk ej tillgängliggjord

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål