Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Öhman Sweden Micro Cap A

Aktiefond, Sverige, Aktiv, Små bolag, Tillväxt

Fonden är en aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i mindre bolag med tonvikt på Sverige. Fonden investerar i bolag vars börsvärde är högst 0,5 procent av det totala värdet på Stockholmsbörsen. Fonden kan investera upp till 10 procent av fondens värde på övriga nordiska aktiemarknader. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Carnegie Small Cap Return GR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-28)

3 530,37 MSEK

Fondens startdatum

1997-05-29

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000432809

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

2 105,35 SEK

Fondbolag

E. Öhman J:or Fonder AB

Förvaltare

Viktor Elmsjö

Per 2024-03-31

Region

Europa
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SELindab International AB
SEMycronic AB
SEBeijer Ref AB Class B
SETobii Dynavox AB
SEOEM International AB Class B
SEK cash
SENordnet AB (publ) Ordinary Shares
DKZealand Pharma A/S
SESSAB AB Class A
SEWihlborgs Fastigheter AB

Totalt: 69 innehav

Bransch

Industi
Hälsovård
Informationsteknik
Fastigheter
Material
Sällanköpsvaror
Finans
Kommunikationstjänster
Dagligvaror

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

96,42% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål