Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 SEK)

Aktiefond, Europa, Aktiv, Små bolag, Tillväxt

Fonden placerar i små och medelstora företag med säte i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Norden. Företagens marknadsvärde vid investeringstillfället får inte överstiga 0,5 % av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera på. Om vi tror att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

SIX SRI Nordic 200 Small Cap Net Index 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

25 047,11 MSEK

Fondens startdatum

1998-10-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000522724

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

1 800,76 SEK

Fondbolag

Handelsbanken Fonder AB

Förvaltare

Tore Marken

Per 2024-06-30

Region

Europa
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEAAK AB
DKNKT A/S
SEAB Sagax Class B
SESkanska AB Class B
DKAlm Brand A/S
FIStora Enso Oyj Class R
NOSchibsted ASA Class B
DKTryg A/S
DKZealand Pharma A/S
SECastellum AB

Totalt: 170 innehav

Bransch

Industi
Dagligvaror
Hälsovård
Finans
Informationsteknik
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Material
Kommunikationstjänster
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Små mixbolag
Små tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små värdebolag

98,74% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål