Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SEB Likviditetsfond SEK

Räntefond, Sverige, Aktiv, Kortränta

Fonden är en räntefond med fokus på ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor som givits ut eller garanterats av svenska staten eller kommun i Sverige alternativt av ett svenskt kreditinstitut eller annat bolag som har tillstånd att emittera säkerställda bostadsobligationer. Den syftar till att vara ett kortsiktigt räntealternativ genom investeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med hög kreditvärdighet. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) får uppgå till högst 12 månader. Det finns ingen begränsning av de ränterelaterade överlåtbara värdepapprenas legala löptider, förutsatt att dessa innehav är likvida. Fonden är ingen penningmarknadsfond enligt Förordningen om penningmarknadsfonder ((EU) 2017/1131).

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 1

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-28)

8 257,15 MSEK

Fondens startdatum

1996-06-10

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000577470

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

10,58 SEK

Fondbolag

SEB Investment Management AB

Förvaltare

Martin Lundvall

Per 2024-06-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SENordea Hypotek AB 1%
SESveriges Riksbank 0%
SESweden (Kingdom Of) 0%
SEKommuninvest I Sverige AB 1%
SESwedish Covered Bond Corporation 0.5%
SEStadshypotek Ab (Publ) 1.5%
SEKommuninvest I Sverige AB 1%
SESwedbank Mortgage AB (publ) 1%
SELansforsakringar Hypotek AB 1.5%
SESkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%

Totalt: 20 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 1

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
6
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål