Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Lannebo Småbolag

Aktiefond, Sverige, Aktiv, Tillväxt

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora svenska bolag. Lannebo Småbolag har mer än 20 års historik och är aktivt förvaltad vilket innebär att fondens förvaltare analyserar bolag, träffar företagsledningar och använder sig av sitt inflytande som ägare för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en god riskjusterad avkastning. Förvaltningen bedrivs inom Lannebo som är ett självständigt och helt oberoende fondbolag. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, fem stjärnor, från UN PRI.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Carnegie Small Cap Return GR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-28)

31 754,80 MSEK

Fondens startdatum

2000-08-04

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000740698

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

196,19 SEK

Fondbolag

Lannebo Fonder

Förvaltare

Per Trygg

Per 2024-05-31

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEAddtech AB Class B
SEBeijer Ref AB Class B
SELagercrantz Group AB Class B
SELifco AB Class B
SETrelleborg AB Class B
SEAAK AB
SEAB Sagax Class B
SEK cash
SEIndutrade AB
SEMycronic AB

Totalt: 39 innehav

Bransch

Industi
Informationsteknik
Fastigheter
Dagligvaror
Finans
Material
Hälsovård

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora tillväxtbolag
Små tillväxtbolag
Små mixbolag
Medelstora mixbolag
Små värdebolag

96,01% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 5 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 2 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål