Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Swedbank Robur Realränta A

Räntefond, Global, Aktiv, Realräntor

Realränta är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska och utländska realränteobligationer utgivna av stater, kommuner, landsting, bostadsinstitut och statligt- och kommunalt helägda bolag. Fondens genomsnittliga duration ska vara mellan 2 och 10 år. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå. Läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Fonden passar dig som söker real avkastning, dvs. avkastning som är skyddad mot framtida inflation.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

OMRX Real Return Bond Index 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

1 973,30 MSEK

Fondens startdatum

2002-11-25

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000987224

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

147,60 SEK

Fondbolag

Swedbank Robur Fonder AB

Förvaltare

Ola Björkman

Per 2024-06-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SESweden (Kingdom Of) 0.125%
SESweden (Kingdom Of) 0.125%
SESweden (Kingdom Of) 0.125%
SESweden (Kingdom Of) 3.5%
SESweden (Kingdom Of) 0.125%
Cash Offset
SESwedish 2 Year Stadshypotek Future Sept 24
SESwedish 5 year Goverment Bond Future Sept 24
DEEuro Schatz Future Sept 24
US2 Year Treasury Note Future Sept 24

Totalt: 29 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
-
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål