Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

GodFond Sverige & Världen

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

GodFond Sverige & Världen är en väldiversifierad och hållbar indexnära global aktiefond. Största delen av avgiften går till GoodCause, som delar ut pengarna välgörenhet. Fonden investerar normalt 50 % i svenska aktier och 50 % i utländska aktier i bolag inom många branscher/länder och väljer aktivt in bolag med högt hållbarhetsbetyg. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

1 669,92 MSEK

Fondens startdatum

2009-04-22

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0002800276

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-22)

446,34 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Geir Magne Bøe

Per 2024-01-31

Region

Europa
Nordamerika
Asien
Oceanien
Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEInvestor AB Class B
SEAtlas Copco AB Class A
SEVolvo AB Class B
USMicrosoft Corp
USApple Inc
SEAssa Abloy AB Class B
SEAtlas Copco AB Class B
GBAstraZeneca PLC
CHABB Ltd
SESandvik AB

Totalt: 778 innehav

Bransch

Industi
Finans
Informationsteknik
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Material
Fastigheter
Dagligvaror
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

98,33% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Geir Magne Bøe
Portföljförvaltare

Anställd sedan 2018. Storebrand Liv (2007-2009) och Strategisk tillgångs-allokering och riskhantering Storebrand (4 år). Magister-examen i ekonomi och företagsekonomi med specialsering inom finans, NHH 2003.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I januari steg fonden med 0,6 procent, medan jämförelseindex steg med 0,83 procent. Hittills i år har fonden stigit med 0,6 procent.

Makrokommentar

Globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta fortsatte att stiga med nästan 2 procent i januari till en ny historisk toppnivå. Rapportperioden är i fokus tillsammans med ränteutsikterna samtidigt som tillväxtutsikterna har hållit sig stabila.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden är fortsatt stark, framför allt i USA, vilket gör att den privata konsumtionen kommer att kunna upprätthålla en god tillväxt. Att Fed kommer att sänka räntan är fortfarande en morot för aktiemarknaderna även om det troligtvis dröjer tills närmare sommaren innan den första sänkningen kommer.