Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Solutions A SEK

Aktiefond, Global, Aktiv, Stora bolag, Tillväxt

Storebrand Global Solutions är en hållbar, aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier globalt i cirka 60-80 bolag. Fonden väljer in hållbara bolag som enligt vår bedömning bidrar till att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål. Fonden tillämpar en tematisk investeringsstrategi med fokus på klimat, hållbara städer, hållbar konsumtion och lika möjligheter. Fonden kan i perioder avvika betydligt från sitt jämförelseindex. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI ACWI NR USD 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

9 563,28 MSEK

Fondens startdatum

2012-10-01

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004576452

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

477,50 SEK

Fondbolag

Storebrand Asset Management AS

Förvaltare

Philip Ripman

Per 2024-06-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Afrika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

USPalo Alto Networks Inc
USCrowdStrike Holdings Inc Class A
USAmerican Tower Corp
USVisa Inc Class A
USAutodesk Inc
USCadence Design Systems Inc
INBharti Airtel Ltd
CNBYD Co Ltd Class H
USValmont Industries Inc
JPCentral Japan Railway Co

Totalt: 96 innehav

Bransch

Informationsteknik
Industi
Sällanköpsvaror
Hälsovård
Finans
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Material
Sammhällsservice
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Små värdebolag

97,74% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Philip Ripman
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2006. MA statsvetenskap, MA kinesiska studier, specialisering/sektor: energi, specialisering/tema: mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg fonden med 1,83 procent, medan jämförelseindexet föll med -0,29 procent. Hittills i år har fonden stigit med 8,32 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 13,62 procent.

Makrokommentar

Av fondens fyra teman (klimat, hållbara städer, hållbar konsumtion och lika möjligheter) var det hållbara städer som bidrog mest positivt under månaden följt av klimat. Sektorerna kommunikationstjänster och sällanköpsvaror utvecklades starkt under månaden. Bland de bolag som utvecklades starkast återfinns bland annat Bharti Airtel, Palo Alto Networks och BYD Co. Nextracker, Autodesk och Bank Rakyat var bland de bolag som utvecklades svagast under månaden. Som vi tidigare har noterat har förväntningarna på räntesänkningar kommit ner då inflationstalen har varit starkare än väntat. Konsumentprisindex för mars i USA som presenterades under månaden var på 3,5 procent vilket var högre än marknaden förväntat sig vilket återigen sänkte förhoppningarna om räntesänkningar i närtid. Vi har dock noterat att den förnybara sektorn som helhet inte reagerade lite negativt som tidigare varit fallet. En del av de mest räntekänsliga namnen i portföljen som Sunrun Inc påverkades dock negativt på grund av hög exponering mot solenergisektorn som fokuserar på bostäder.

Framtidsutsikter

Hälsa och välbefinnande: Skanska använder sig av den så kallade WELL Building Standard med fokus på luft, vatten, ljus och komfort för att förbättra välbefinnandet för de boende. Projekt som Barts Square i London är ett bra exempel på bolagets engagemang för att skapa hälsosamma, hållbara boendemiljöer. Samhällsengagemang och hållbarhet: Skanskas projekt involverar ofta omfattande konsultationer i lokalsamhället för att säkerställa att utvecklingen möter lokala behov. Bolagets hållbarhetspraxis, som att använda hållbart producerade material och främja grönområden, är i linje med sociala hållbarhetsmål. Båda dessa företag är exempel på hur man kan integrera sociala faktorer i byggnadsdesign och därmed förbättra tillgänglighet, säkerhet, samhällsengagemang och allmänt välbefinnande. Båda bolagen har varit en del av portföljen under lång tid.