Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Lannebo Mixfond Offensiv

Blandfond, Europa, Aktiv, Tillväxt

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot såväl aktier som räntebärande värdepapper. Lannebo Mixfond Offensiv är en aktivt förvaltad blandfond där det erfarna förvaltarteamet beroende på sin marknadssyn växlar fördelningen mellan tillgångsslagen. Förvaltarna kan investera 50-100 procent av fondens medel i aktier och resterande del i räntebärande värdepapper. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

SIXRX GR SEK 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-28)

1 933,44 MSEK

Fondens startdatum

2013-05-16

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0005034949

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

311,43 SEK

Fondbolag

Lannebo Fonder

Förvaltare

Charlotta Faxén

Per 2024-05-31

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEK cash
SEInvestor AB Class B
SESwedbank AB Class A
GBAstraZeneca PLC
SEHexagon AB Class B
FIUPM-Kymmene Oyj
SESvenska Handelsbanken AB Class A
SENIBE Industrier AB Class B
SEBravida Holding AB
FIMetso Corp

Totalt: 38 innehav

Bransch

Industi
Finans
Material
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Fastigheter

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Stora värdebolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Stora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små värdebolag

78,09% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål