Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

SPP Mix 80

Blandfond, Global, Aktiv, Stora bolag, Mix

SPP Mix 80 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 80 % och en ränteandel på 20 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

MSCI World NR SEK 54%

OMRX Mortgage Bond All 20%

OMX Stockholm Benchmark CAP 20%

MSCI EM NR 6%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

9 608,39 MSEK

Fondens startdatum

2015-09-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0007279773

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

231,10 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Tore Jørgen Rye

Per 2024-06-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand USA A SEK
SEStorebrand Global All Countries A SEK
SEStorebrand Global Plus A SEK
SEStorebrand Sverige A SEK
SEStorebrand Sverige Plus A SEK
SEStorebrand Europa A SEK
SEStorebrand Emerging Markets A SEK
SEStorebrand Obligation A SEK
SEStorebrand Global Företagsobl. A SEK
SEStorebrand Emerging Markets Plus A SEK

Totalt: 22 innehav

Bransch

Informationsteknik
Industi
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora tillväxtbolag
Stora mixbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

82,07% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg SPP Mix 80 med 0,74 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 0,53 procent. Hittills under 2024 har SPP Mix 80 stigit med 10,58 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 10,52 procent. I maj steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 2,8 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med 0,03 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) föll med 3,7 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,36 procent, svenska statsobligationer steg med 0,63 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,66 procent. Fonden hade drygt tre procentenheter mer aktier än jämförelseindex i maj, en övervikt om cirka 0,5 procentenheter inom så kallad kreditduration och en undervikt om 0,3 procentenheter inom ränteduration. Sammantaget bidrog fondens allokering något positivt under månaden. Även underfonder bidrog sammantaget positivt jämfört med jämförelseindex. Storebrand Sverige Småbolag Plus var den underfond som utvecklades starkast under månaden medan Storebrand Emerging Markets levererade svagast avkastning

Makrokommentar

I juni förväntas den europeiska centralbanken ECB bli den första stora centralbanken i industriländerna som börjar sänka styrräntan. För ECB:s del skulle det innebära den första räntesänkningen sedan 2016. Mindre centralbanker som exempelvis Riksbanken och den schweiziska centralbanken SNB har redan börjat sänka räntan. Frågan är om detta är början på en serie räntesänkningar. Räntesänkningar genomförs dock ofta vid stigande arbetslöshet och en stagnerande ekonomi, en utveckling som vi inte ser för närvarande. Arbetslösheten i euroområdet har i stället sjunkit till den lägsta nivån sedan 1981.

Framtidsutsikter

Vi gjorde inga större förändringar i portföljen i början av juni. Det innebär att fonden har omkring fyra procentenheter mer aktier samt är överviktad inom krediter och har något kortare ränteduration än jämförelseindex.