Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Enter Sverige C

Aktiefond, Sverige, Aktiv, Tillväxt

Enter Sverige är en aktivt förvaltad all cap-fond med fokus på svenska bolag. Målsättningen är att skapa mervärde genom att investera i såväl stora, väletablerade börsbolag som i mindre börsbolag med god tillväxtpotential och attraktiv värdering. Sedan start har fondens fördelning i genomsnitt till 50% utgjorts av större bolag, medan resterande del av fonden investerats i medelstora och små bolag. Fonden håller en koncentrerad portfölj för att ge avtryck i avkastningen och investerar i Stockholmsbörsens 25-30 bästa bolag helt oberoende av index och branschfördelning.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel: -

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 1 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2023-12-31)

892,21 MSEK

Fondens startdatum

2019-09-25

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0010625756

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-23)

3 926,09 SEK

Fondbolag

Pareto Asset Management AB

Förvaltare

Cecilia Persson

Per 2024-01-31

Region

Europa

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEInvestor AB Class B
SEVolvo AB Class B
SEAtlas Copco AB Class A
SESkandinaviska Enskilda Banken AB Class A
SEHexagon AB Class B
SEAAK AB
SEAssa Abloy AB Class B
SESandvik AB
GBAstraZeneca PLC
SEAddtech AB Class B

Totalt: 27 innehav

Bransch

Industi
Finans
Hälsovård
Informationsteknik
Dagligvaror
Sällanköpsvaror
Fastigheter
Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Små mixbolag
Medelstora värdebolag
Små tillväxtbolag
Medelstora mixbolag

98,76% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål