Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Handelsbanken Brasilien Tema A1 SEK

Aktiefond, Övriga världen, Aktiv, Tillväxt

Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av företag i Brasilien. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningen av en temafond är långsiktig och avsikten är att valda huvudteman ska gälla långsiktigt men de kan komma att ändras över tid. Om ett huvudtema läggs till eller tas bort uppdateras denna informationsbroschyr och faktabladet så att gällande teman alltid framgår. Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag: - i överlåtbara värdepapper, - i penningmarknadsinstrument, - i derivatinstrument, - i fondandelar (totalt maximalt 10 procent av fondförmögenheten), och - på konto i kreditinstitut.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 6

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Solactive ISS ESG Scr Brazil Sm Cap NR 75%

Solactive ISS ESG Scr Brazil Lar Mid Cap 25%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

358,50 MSEK

Fondens startdatum

2018-12-07

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0011336874

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

89,59 SEK

Fondbolag

Handelsbanken Fonder AB

Förvaltare

Elias Kayal

Per 2024-06-30

Region

Sydamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

BRSantos Brasil Participacoes SA
BRItausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred
BRTotvs SA
BRB3 SA - Brasil Bolsa Balcao
BRKlabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs
BRAuren Energia SA
BRWeg SA
BRArcos Dorados Holdings Inc Class A
BRIguatemi SA Units (1 Ord share & 2 Prf shares)
BRSao Martinho SA

Totalt: 61 innehav

Bransch

Industi
Fastigheter
Sammhällsservice
Material
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Informationsteknik
Dagligvaror

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Medelstora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Stora mixbolag
Små tillväxtbolag

89,63% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 6

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål