Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand Global Short Corporate Bond A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, Obligationer

Fondens målsättning är att med god riskspridning på lång sikt överträffa avkastningen på de räntemarknader fonden placerar på, definierad som fondens jämförelseindex. Storebrand Global Short Corporate Bond är en hållbar, aktivt förvaltad räntefond som till övervägande del investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Europa och USA med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Utländska innehav valutasäkras till svenska kronor. Den genomsnittliga durationen är i normalfallet ett till tre år. Med hjälp av analys och urval tar förvaltaren aktiva investeringsbeslut.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Morningstar betyg

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Bloomberg Glb Agg Corp 1-3Y very liquid 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

1 241,88 MSEK

Fondens startdatum

2023-11-06

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0020844801

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

103,59 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Bjørn Næss

Per 2024-06-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
FX swap_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20240904 Sold
FX forward_USD/SEK_DANBKFX-OSL_20240827 Sold
FX forward_EUR/SEK_DANBKFX-OSL_20240827 Sold
FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20240904 Sold
FX forward_EUR/SEK_DANBKFX-OSL_20240820 Sold
DEEuro Schatz Future Sept 24
FX forward_CAD/SEK_SEBA-STO_20240816 Sold
US5 Year Treasury Note Future Sept 24
US2 Year Treasury Note Future Sept 24

Totalt: 137 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

BBB

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Bjørn Næss

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg fonden med 0,53 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,56 procent. Hittills i år har fonden stigit med 0,57 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 0,74 procent.

Makrokommentar

Den 2-åriga tyska statsräntan steg från 3,03 procent till 3,10 procent under maj. Räntorna steg till följd av minskade förväntningar om att centralbanken ECB skulle sänka styrräntan. Vid räntemötet den 11 april lämnade ECB styrräntan oförändrad. Marknaden förväntar sig att räntetoppen är nådd, vilket också är i linje med signalerna från ECB. För närvarande har det prisats in räntesänkningar om 60 baspunkter under 2024. Den första sänkningen om 0,25 procent förväntas genomföras under juni. ECBs nästa möte kommer att hållas den 6 juni. De korta räntorna i USA föll något i maj. Den 2-åriga statsräntan föll från 5,03 till 4,87 procent. Även om inflationstalen ligger på fortsatt höga nivåer indikerar de senaste talen att inflationen fortsätter nedåt efter några månader med högre inflationstal än förväntat. Vid räntemötet den 1 maj lämnade Fed styrräntan oförändrad. Det har för närvarande prisats in räntesänkningar om cirka 40 baspunkter under 2024. Den första sänkningen förväntas genomföras under november. Nästa räntemöte infaller den 12 juni.

Framtidsutsikter

Kreditspreadarna snävade in något i maj. Fonden är överviktad inom krediter. Makroekonomiska nyckeltal visar att arbetsmarknaden fortsatt är förhållandevis stark även om den håller på att svalna något. Den stora frågan är om det blir någon recession eller inte i USA. Flera bedömare förväntar sig dock en så kallad mjuklandning. Inflationsrapporter i USA och Europa visar att inflationen inte minskar lika snabbt som förväntat även om den sammantaget faller. De senaste inflationstalen i USA låg ungefär i linje med marknadens förväntningar efter att under några månader ha legat högre än förväntat. Inflationen är dock på en fortsatt hög nivå i både Europa och USA i förhållande till centralbankernas målsättning om en kärninflation om 2 procent.