Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR

Aktiefond, Övriga världen, Aktiv, Stora bolag, Värde

Länderna i Latinamerika har stora reserver av råvaror såsom olja, koppar, järnmalm, kaffe och sojabönor – varor som håller på att bli knappa i de utvecklade ekonomierna. Tillgången på dessa varor, i kombination med förbättrade ekonomiska förhållanden, ger företagen i denna region en god grund för en stark långsiktig tillväxt. Schroders Latinamerikanska team identifierar de bästa investeringsmöjligheterna på dessa marknader. De bedriver även en noggrann riskkontroll.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI EM Latin America 10/40 NR USD 100%

Registreringsland

Luxembourg

Fondförmögenhet (2024-06-28)

4 537,84 MSEK

Fondens startdatum

2006-03-22

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

EUR

ISIN

LU0248181363

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

469,72 SEK

Fondbolag

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Förvaltare

Tom Wilson

Per 2024-03-31

Region

Sydamerika
Nordamerika

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

BRPetroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
BRItau Unibanco Holding SA ADR
MXFomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
BRVale SA ADR
MXWal - Mart de Mexico SAB de CV
MXGrupo Mexico SAB de CV
MXGrupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
BRSuzano SA
BRCentrais Eletricas Brasileiras SA Participating Preferred
BRBanco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-

Totalt: 191 innehav

Bransch

Finans
Material
Dagligvaror
Energi
Industi
Sammhällsservice
Sällanköpsvaror
Hälsovård
Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora värdebolag
Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

86,38% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 5

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
6
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 4 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål