Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK)

Aktiefond, Asien, Aktiv, Stora bolag, Mix

Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i Asien, nya Zeeland och Australien exklusive Japan. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningen av en temafond är långsiktig och avsikten är att valda huvudteman ska gälla långsiktigt men de kan komma att ändras över tid. Om ett huvudtema läggs till eller tas bort uppdateras denna informationsbroschyr och faktabladet så att gällande teman alltid framgår.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

Solactive ISS ESG Asia ex Japan UCITS 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

6 275,24 MSEK

Fondens startdatum

1989-04-28

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0000356073

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

912,17 SEK

Fondbolag

Handelsbanken Fonder AB

Förvaltare

Mikael Sens

Per 2024-06-30

Region

Asien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
CNTencent Holdings Ltd
INHDFC Bank Ltd
SGDBS Group Holdings Ltd
KRSamsung Electronics Co Ltd
Asienfonden JPM CUSTODIAN USD
CNPDD Holdings Inc ADR
KRSamsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
CNNetEase Inc ADR
INICICI Bank Ltd

Totalt: 146 innehav

Bransch

Informationsteknik
Finans
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Fastigheter
Industi
Hälsovård
Dagligvaror
Material

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora värdebolag
Medelstora tillväxtbolag
Små mixbolag

87,37% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Nej

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål